Detail štátu

Maďarsko Maďarsko - transparent

Ponúkame 56 ubytovacích kapacít za cenu 22 € - 2 324 €.

Destinácia:

Maďarsko- popis

Maďarsko, oficiálny názov Maďarsko je vnútrozemský štát v Panónskej nížine v Strednej Európe. Má rozlohu 93 030 km² a asi 10 miliónov obyvateľov. Maďarská republika je členom Európy a Schengenského priestoru. Na severe hraničí so Slovenskom, na severovýchode s Ukrajinou, na východe s Rumunskom, na juhovýchode so Srbskom a Chorvátskom, na juhozápade so Slovinskom a na západe s Rakúskom. Hlavným mestom krajiny je Budapešť. Ďalšie väčšie mestá nad 100 000 obyvateľov sú Debrecín, Miškovec, Segedín, Pécs (Päťkostolie), Győr (Ráb), Níreďháza, Kecskemét a Székesfehérvár (Stoličný Belehrad). Od roku 1996 je krajina členom OECD, v roku 1999 vstúpila do NATO a roku 2004 do Európskej únie. Spolu s okolitými krajinami je členom tzv. Vyšehradskej skupiny. Maďarsko je vnútrozemská krajina rozprestierajúca sa na nižinách v Panónskej panve s pohoriami na slovenských hraniciach s najvyšším vrchom Kékes 1 014 m v pohorí Matra. Až 68 % povrchu krajiny tvoria nížiny, pričom 30 % sa nachádza vo výške 200 – 400 m n. m. Maďarsko je svojou najväčšou riekou Dunajom rozdelené na dve časti, časť západne od Dunaja sa nazýva Zadunajsko (Dunántúl). V tejto oblasti sa nachádzajú i východné výbežky Álp a Maďarské stredohorie s pohoriami Mecsek, Bakonský les, Vertešské vrchy, Gerecse, Pilišské vrchy a Buda. Oblasť na východ od Tisy sa označuje Tiszántúl. Oblasť medzi týmito riekami sa nazýva mediriečie Tisy a Dunaja (Duna–Tisza köze). Veľkú časť územia tvorí Veľká dunajská kotlina (Alföld). Na severozápade sa nachádza Malá dunajská kotlina (Kisalföld) a Severné stredohorie s južnými výbežkami Karpát, ktoré tvorí vrchovina Börzsöny, Cserhát, Matra, Bukové vrchy (Bükk), Tokajské a Zemplínske vrchy, ktoré zasahujú aj na územie Slovenska. Na severovýchode krajiny sa nachádza suchá step, tzv. pusta. Väčšinu územia krajiny pokrývajú nížiny s úrodnými pôdami (Veľká uhorská nížina, Malá uhorská nížina). Najdlhšie rieky sú Tisa (Tisza) a Dráva. V Zadunajsku leží jazero Balaton. Najväčšie termálne jazero na svete je Hévízke jazero v Kúpeľoch Hévíz. Druhé najväčšie jazero v Karpatskej kotline je Tiské jazero (Tisza-tó, predtým nazývané Kiskörei víztároló), ktoré je možno aj najväčšie umelo založené jazero v Európe. Maďarsko je mimoriadne bohaté na termálne vody, na 135 miestach po celej krajine vyviera na povrch zeme termálna voda s liečivými účinkami. Liečebných kúpeľov, ktoré poskytujú lekárske služby, má krajina 35. Okrem nich sú takmer v 30 lokalitách v prevádzke plavárne s liečivou vodou. Krajina je chudobná na nerastné a energetické suroviny (ropa, zemný plyn, bauxit a mangánové rudy). Vyťažené suroviny nepokrývajú ani domácu potrebu, preto je Maďarsko vo veľkej miere odkázané na dovoz. Významnými odvetviami priemyslu je strojárenstvo, chemický priemysel, ktorý je významným z hľadiska exportu, predimenzované a s hospodárskymi problémami sa potýkajúce hutníctvo (železo a hliník) a najmä ženskú pracovnú silu využívajúci textilný priemysel. Poľnohospodárstvo vďaka priaznivým klimatickým podmienkam a dobrým pôdam zohráva v hospodárstve štátu významnú úlohu. Rastlinná i živočíšna výroba (ošípané, hovädzí dobytok, kone, ovce, hydina) sa podielajú zhruba rovnakým dielom na poľnohospodárskej výrobe. Najdôležitejšími plodinami pestovanými na orných pôdach sú pšenica, kukurica, zemiaky, cukrová repa, slnečnica, sladovnícky jačmeň, tabak, konope a ľan. Významné je aj pestovanie zeleniny (cibuľa, paprika na korenie). Pestovanie ovocia pokrýva domáce potreby. Vinohradnícke tradície siahajú až do rímskych dôb, kvalitné vína sú dôležitým vývozným artiklom.

Maďarsko- všeobecné informácie

Rozloha: 93 033 km². Počet obyvateľov: 9 930 915. Hlavné mesto: Budapešť (1 851 000 obyvateľov). Štátne zriadenie: republika. Administratívne usporiadanie: 19 žúp, 22 miest s právom župy a Budapešť. Úradný jazyk: maďarčina. Obyvateľstvo má pomerne homogénne národnostné zloženie, Maďari tvoria 94,40 % obyvateľov. Rómovia 2,02 %, Nemci 1,18 %, Slováci 0,17 %, Chorváti 0,15%, Rumuni 0,14 %, Ukrajinci 0,07 %, Srbi 0,03 %, Gréci 0,07 %, Slovinci 0,05 %, Číňania 0,03 % a iní. Maďari tvoria aj veľké menšiny v okolitých krajinách. Náboženské zloženie obyvateľstva: rímski katolíci 51,9 %, reformovaní (kalvíni) 15,9 %, bez vyznania 14,5 %, luteráni3,0 %, grécki katolíci 2,6 %, baptisti 0,2 %, pravoslávni 0,1 %, židia 0,1 % a iní. Elektrina - 220 V/50 Hz.

Maďarsko- počasie

Maďarsko má kontinentálne podbnebie s teplými a suchými letami, s občasnými silnými zrážkami a studené zimy so snehuom. Priemerná ročná teplota je približne 9,7 °C. Najvyššie letné teploty dosahujú 42 °C, najnižšie zimné mrazy dosahujú −29 °C. Priemerná teplota v lete je od 27 °C do 35 °C a v zime od 0 °C do −15 °C. Ročný úhrn zrážok dosahuje 600 mm a klesá generálne zo západu na východ.

Maďarsko- história

Stretávajú sa tu východné a západné kultúrne vplyvy s tradíciami 1000-ročného štátu. Pamiatky Rímskej ríše, budovy 150-ročnej tureckej nadvlády, malé stredoveké kostolíky a veľkolepé baziliky, zrúcaniny hradov ozdobujúcich končiare vrchov a prepychové kaštiele sú svedkami rušnej histórie. štyri kráľovské mestá, stredoveké hlavné mestá krajiny – Ostrihom /Esztergom/, Stoličný Belehrad /Székesfehérvár/, Budín /Buda/ a Vyšehrad /Visegrád/ -, resp. Veszprém, mesto kráľovien, Győr, Vacov /Vác/ a Jáger (Eger) s historickými barokovými centrami, Kőszeg postavený okolo hradu, Sopron obklopený hradným múrom, Svätý Ondrej /Szentendre/ a Pätikostolí /Pécs/ s mediteránnou náladou, alebo pamätihodnosti, múzeá a podujatia v mestách Segedín /Szeged/ a Debrecín /Debrecen/, ktoré sú aj kultúrnymi centrami, zaručujú návštevníkovi na zážitky a nové vedomosti bohaté cestovanie.

Uhorské kmene prišli do Karpatskej kotliny v 9. storočí a ohrozovali okolité štáty. (V tomto období došlo i k rozpadu Veľkej Moravy). Roku 955 boli porazené Otom I. a ich expanzia sa skončila. V súboji uhorských kmeňov o moc zvíťazili Arpádovci, ktorí prijali kresťanstvo. Roku 1000 bol Štefan I. korunovaný apoštolskou korunou. V nasledujúcich storočiach kráľovstvo oslabovali nároky šľachty a nájazdy Tatárov. Uhorsko bolo od 15. storočia nárazníkovou oblasťou proti Turkom. Po vymretí Jagelovcov 1526 sa uhorské kráľovstvo stalo spolu s českým kráľovstvom súčasťou Habsburskej ríše. Uhorská šľachta sa s habsburskou nadvládou nezmierila a postupne si vynútila mnohé privilégiá. Roku 1867 dosiahla rakúsko-uhorské vyrovnanie. Hoci Uhorsko samo dosiahlo vyrovnanie, snahy svojich nemaďarských národov o emancipáciu potláčalo. Roku 1918 bola vyhlásená republika. Pred 2. svetovou vojnou sa Maďarsko zblížilo s mocnosťami OSI (Nemecko, Taliansko, Japonsko) a vstúpilo po ich boku do 2.svetovej vojny. Po vojne prevzali vládu komunisti. Odpor proti stalinskej diktatúre viedol k protikomunistickému maďarskému povstaniu (1956), potlačenému sovietskymi vojskami. V 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia sa Maďarsko pokúšalo o ekonomickú liberalizáciu. Nespokojnosť s hospodárskym a politickým vývojom vyvrcholila v roku 1989 slobodnými voľbami a pádom komunistického režimu. V 90-tych rokoch prešla krajina procesom ekonomickej a politickej transformácie. Od roku 1999 je Maďarsko členským štátom NATO a od roku 2004 členom EÚ.

Maďarsko- kultúra a spoločnosť

Maďari sú otvorený národ. Je prirodzené, že pri zoznamovaní sú veľmi spontánni a otázky osobného charakteru považujú za spôsob, ako vás bližšie spoznať. Sú bezprostrední a úprimní a to isté očakávajú od vás. Blízki priatelia sa zdravia bozkom na obe líca, počnúc ľavým.

Maďarsko- kúpeľníctvo

Maďarsko je mimoriadne bohaté na termálne vody: na 135 miestach po celej krajine vyviera na povrch zeme termálna voda s liečivými účinkami. Liečebných kúpeľov, ktoré poskytujú lekárske služby, má krajina 35. Okrem nich sú takmer v 30 lokalitách v prevádzke plavárne s liečivou vodou.

Maďarsko- gastronómia

Špecialitou maďarskej kuchyne sú výdatné jedlá harmonickej chute, pripravované použitím červenej papriky, cibule, rajčín a papriky: svetoznámy maďarský guláš, kurací paprikáš s haluškami a plnená kapusta. Spomedzi polievok sú najznámejšie rybacia /halászlé/ a slepačia na spôsob Újházy. Z cestovín a sladkostí sú pre maďarskú kuchyňu príznačné túroscsúsa /cestovina s tvarohom a smotanou/, štrúdle /višňová, tvarohová, maková, atď./, šomlói galuška a vargabéleš. Prvým chodom je zvyčajne polievka, potom nasleduje hlavný chod a nakoniec dezert. Druhy maďarského piva: Dreher, Aranyászok, Kobányai, Soproni, Bak. Okrem najznámejšieho maďarského šampanského Torley existuje aj bohatý výber iných maďarských výrobkov. Samozrejme, nemožno zabudnúť ani na známe maďarské vína. Víno Najznámejším maďarským vínom je tokajské, ktoré nesie čestný titul „Víno kráľov, kráľ vín“ už po celé stáročia. Jeho najcennejším druhom j „Tokji aszú“, ktorého hodnota vzrastá počtom putní neskoro oberaných, medovo sladkých zrniek hrozna. Veľmi obľúbeným vínom je aj „Tokaji szamorodni“, ktoré môže byť sladké, polosuché a suché. Najznámejší predstavitelia maďarských červených vín pochádzajú z okolia miest Eger, Szekszárd a Pécs: „Egri bikavér“, „Medoc noir“, „Villányi burgundi“, „Villányi oportó“. Spomedzi bielych vín sú po svete vari najviac známe moky, pochádzajúce z úrod vinohradov na svahoch Balatonskej pahorkatiny vulkanického pôvodu: „Badacsonyi rizling“, „Badacsonyi szurkebaát“ a „Kéknyelú“, ale nemenej obľúbené sú aj vína z oblasti Matry ako „Abasári rizling“. Hostia majú k dispozícii po celej krajine rozsiahlu sieť pohostinských jednotiek každého druhu: od luxusných kategórií až po vývarovne, od čárd po bufety. V reštauráciách strednej kategórie stojí trojchodový obed 2.500-3.000 Ft, v luxusných reštauráciách 7.000-10.000 Ft. Jedálne lístky ponúkajú jedlá maďarskej i medzinárodnej kuchyne v nemeckom a anglickom jazyku. V Budapešti majú svoje zastúpenie takmer všetky národné kuchyne a rozšírená je aj sieť reštaurácií rýchlej obsluhy /Mc Donald´s a iné/. Pracovníci kancelárií TOURINFORM Vám pomôžu pri výbere reštaurácie, ktorá vyhovuje Vašim nárokom.

Maďarsko - turistické strediská

Prvým cieľom turistov je Budapešť, prezývaná Parížom východu. Vznikla koncom 19. storočia spojením dvoch samostatných miest - Pešti a Budína. V Budapešti nájdeme najvýznamnejšie pamiatky Maďarska. Impozantný novogotický Parlament ( Országház ) z prelomu 19. a 20. storočia s kupolou vysokou takmer 100 m, s 10 nádvoriami a bezmála 700 miestnosťami. Bazilika svätého Štefana ( Szent István Bazilika ), Námestie hrdinov s Pamätníkom milénia, na ktorého vrchole stojí postava archanjela Gabriela, Maďarské národné múzeum (Magyar Nemzeti Múzeum), Rybárska bašta ( Halászbástya ), hrad Vajdahunyad. V jednom z najkrajších miest Maďarska, v Egri môžeme obdivovať stredoveké a barokové pamiatky, Debrecín pri rumunských hraniciach zaujme Veľkým kostolom a bohato zdobenou synagógou. Neďaleko slovenských hraníc v meste Gyor popri nádhernom Biskupskom paláci môžeme vidieť zrekonštruované meštianske domy a kostoly. História Pécsu na križovatke obchodných ciest na juhu krajiny sa začala písať už pred 2000 rokmi. Má zachovalé staré mesto i mešity, ako pamiatky na turecké panstvo.

Budapešť je jedno z najkrajšie položených miest na svete. Vzniklo v roku 1873, spojením Budína (Buda) a starého Budína (Óbuda), ktoré sa nachádzajú na kopcovitom pravom brehu Dunaja a Pešti (Pest), ktorá sa rozprestiera na rovine, na ľavom brehu rieky. Ešte približne pred 30-timi rokmi sa dalo cez Dunaj prejsť cez Reťazový most (Lánchíd), najstarší z tunajších deviatich budapeštianskych mostov. Reťazový most sa od tej doby stal jedným zo známych symbolov mesta. Budínska panoráma – Hradná štvrť s niekdajším Kráľovským palácom a Chrámom kráľa Mateja, rovnako ako vrch Gellért, čo dotvára silueta Citadely – boli zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Línia snehobielej Rybárskej bašty, vybudovanej v roku 1905 ako vyhliadková terasa, sa nachádza blízko niekdajšieho rybného trhu. Presne kopíruje líniu pôvodných stredovekých hradieb, obrana ktorých bola na tomto úseku zverená práve cechu rybárov. Budínska strana mesta je zároveň zeleným pásmom maďarskej metropoly, kde sa nachádza pár obľúbených výletných cieľov. Tunajšie kopce patria k budínskej chránenej prírodnej oblasti. V ich vnútre sa ťahajú súvislé jaskynné systémy, nájdeme medzi nimi aj niekdajšiu vápencovú jaskyňu Maďarska, jaskyňu Pálvölgyi. Budapešť svoju dnešnú tvár získala v 90. rokoch 19. storočia, keď bol vybudovaný okrem iného prvý budapeštiansky bulvár (dnes Andrássy út), ktorý spojil centrum mesta s Mestskými sadmi (Városliget), a pod jeho povrchom vznikla prvá podzemná dráha na európskom kontinente. Andrássyho trieda sa vďaka špecifickému historickému rázu, vrátane svojho bezprostredného okolia tiež stala súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Na jeho konci, uprostred námestia Hrdinov, bol v roku 1896 pri príležitosti osláv 1000. výročia príchodu Maďarov do ich dnešnej vlasti postavený Pamätník tisícročia. V tomto období bol na dunajskom pobreží postavený Parlament, najväčšia budova s touto funkciou v Európe, Opera, ako aj mnoho iných stavieb. Ich stavebný sloh svojráznym spôsobom kombinuje secesnú architektúru s národnými a orientálnymi motívmi. Na ulici Dohány stojí aj najväčšia európska synagóga. Najväčším budapeštianskym kostolom je Bazilika sv. štefana, v ktorého kaplnke je strážená relikvia zakladateľa štátu. Ulicou Váci, najobľúbenejším korzom centra Budapešti, dôjdeme k ďalšími dvom dominantným budovám peštianskeho nábrežia. Sú nimi majestátna a bohatým tovarom oplývajúca Veľká tržnica a niekdajšia colnica, dnes sídlo Ekonomickej univerzity.

Pusta a Jazero Tisa - Táto nížina, ktorá hraničí s Ukrajinou a Rumunskom, zahŕňa päť žúp a Národný park Hortobágy (Hortobágyi Nemzeti Park). Dediny, nachádzajúce sa v tejto oblasti, ukrývajú výnimočné poklady, hlavne bohaté zdroje liečivých prameňov, vďaka ktorým tu vznikli veľmi známe liečivé kúpele. Miesta ako Cserkésszőlő a Berekfürdő ponúkajú nevídané možnosti pre turistov, ktorí radi objavujú nové oblasti a územia. „Krajina rovná ako more” – povedal o nej Sándor Petőfi, ktorý bol zamilovaný do maďarskej pusty a Tisy. Rieka dáva tejto piesočnatej krajine život a nájdeme v nej ryby, z ktorých sa pripravuje haláslé výnimočnej chuti. Táto oblasť krajiny je najslnečnejšia a zem poskytuje liečivú silu v podobe vodných termálnych prameňov a napomáha tak ľuďom so zdravotnými ťažkosťami k nabratiu síl a uzdraveniu. Zamatovo jemná voda, obrovské zálivy, mŕtve ramená a ostrovčeky, veľké množstvo rýb a zveriny – takto by sme mohli charakterizovať jazero Tisa (Tisza-tó) uprostred Dolnej zeme (Alföld). Je druhou najväčšou vodnou plochou v celej krajine (127 km2 ). Plytká a rýchlo sa zohrievajúca voda je vhodná na kúpanie, hlbšie časti sú zas mimoriadne vhodné pre milovníkov vodných športov: jachting, vodné lyžovanie, surfovanie a ako na jedinom jazere v celej Európe si tu môžete zajazdiť aj na motorovom člne alebo na jet-ski. Popri pobreží (asi 80 km) sa vybudovali rekreačné strediská, verejné kúpaliská, kempingy, požičovne a iné zariadenia. Táto chránená krajinná oblasť sa pýši jedinečným vodným svetom, ukrývajú sa v nej mnohé druhy rýb a vtáctva, ktoré pre milovníkov prírody a pre rybárov poskytujú nezabudnuteľné zážitky, rovnako ako bohatstvo zveri pre poľovníkov. Neporušená panenská príroda v tejto oblasti je skutočným divokým vodným svetom.

Balaton - (Blatenské jazero) prezývaný aj “maďarské more“,  je najväčšie jazero v strednej Európe, je pýchou a dominantou Maďarského štátu. Rozkladá sa v tektonickej kotline, ktorá sa tiahne juhovýchodného od úpätia hôr Bakony , má rozlohu 596 km ², dĺžku 77 km, maximálnu šírku 14 km a leží v nadmorskej výške 11 m. Balaton vznikol veternou eróziou a následným veterným odnosom materiálu. Množstvo vody sa pohybuje okolo 1,8 miliárd metrov kubických. Zaujímavosťou je, že toto obrovské množstvo vody sa obmení za približne 2 roky, pretože jeho povodie má rozlohu 5180 km2. Toto obrovské vodné zrkadlo je známe svojou pokojnou hladinou, ale ako náhle príde búrka alebo vietor pokojné vody sa rozbúria. Najvyššia nameraná vlna dosiahla výšku 1, 85 metra pri brehu a uprostred takmer dva metre s dĺžkami do 12 metrov.  Balaton je známi svojim úbytkom vody.  Tento slapový jav je viditeľný na západe a východe. Najvyšší rozdiel poklesu vody namerali v roku 1962. Na západe klesla hladina o 45 centimetrov a na východe stúpla o viac ako 50 centimetrov. Na južnom pobreží je plytká voda, ktorá sa počas leta najrýchlejšie zohreje. Severné pobrežie je pokryté lesmi a úrodné na ovocie, hlavne sa tu pestuje hrozno. V letných mesiacoch je najpríjemnejšie na severozápade Balatonu.

Maďarsko - zdravotná starostlivosť

Zdravotníctvo je dobre prispôsobené turistickému ruchu. V lekárňach možno dostať lieky aj na recepty vystavené v zahraničí. Dostupnosť liekov bez receptov je však pomerne nízka. Preto je vhodné mať so sebou lieky alebo recept. Bezplatne je poskytovaná prvá pomoc, ale iba v prípade ohrozenia života. Záchranná služba má telefónne číslo 104. Nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť poskytnú občanom SR maďarské štátne zdravotnícke zariadenia na základe preukázania karty poistenca svojej zdravotnej poisťovni v SR. Odporúčame, aby sa občania pred cestou pripoistili v niektorej komerčnej poisťovni. Ak občan SR nemá žiadne poistenie, hradí si zdravotnú starostlivosť za poskytnuté zdravotné služby z vlastných prostriedkov.

Maďarsko - bezpečnosť

MR nie je považovaná za krízovú oblasť so zvýšeným bezpečnostným rizikom. Občanom SR odporúčame ako bežné opatrenie venovať zvýšenú starostlivosť o doklady a peniaze na miestach s väčším počtom ľudí, ako sú vlakové a autobusové stanice, prostriedky MHD a turistické centrá.

Maďarsko - víza a cestovné doklady

Od 1.4.2004 môžu občania SR vstupovať na územie MR ako turisti po dobu 90 dní s platným cestovným pasom, resp. občianskym preukazom. Maďarsko je členskou krajinou EÚ a Schengenského priestoru.

Maďarsko - mena

V Maďarsku je úradným platdlom forint /1 forint = 100 filierov/. Mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 forintov. Bankovky: 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 forintov. 1 000,00 EUR = 293 500,00 HUF (Kurz marec 2012). V Maďarsku je povolené meniť valuty iba v oficiálnych zmenárňach a komerčných bankách. V sobotu sú banky zatvorené.

Výsledky hľadania

ďalšie ponuky >