Nápoveda

Nápoveda

Nápoveda

 

Ako na to s kúpou zájazdu?

 1. Vyberiete si z našej ponuky pre Vás vyhovujúci zájazd.
 2. Vyplníte objednávkový formulár a odošlite ho.
 3. Po odoslaní objednávky Vás budeme v krátkom čase kontaktovať (v pracovnom čase). Ak si zájazd objednáte vo večerných/nočných hodinách, budeme Vás kontaktovať na druhý deň - pracovný.
 4. Overíme dostupnosť Vami zvoleného zájazdu v partnerskej cestovnej kancelárii.
 5. Následne spolu s Vami prejednáme spôsob doručenia všetkých potrebných dokumentov (e-mail, fax, pošta, osobné stretnutie).
 6. Doručené dokumenty vrátane zmluvy o obstaraní zájazdu si prečítajte, doplňte požadované údaje (resp. skontrolujte) a zmluvu podpíšte.
 7. Zmluvu nám zašlite obratom naspäť spolu s dokladom o zaplatení podľa doručených inštrukcií (faxom, e-mailom, alebo osobne). Podmienkou kúpy zájazdu je doručenie podpísanej zmluvy a pripísanie Vašej platby na náš účet do konca doby rezervácie zájazdu.
 8. Budeme Vás opäť kontaktovať a potvrdíme Vám doručenie podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu a pripísanie uhradenej sumy na náš účet.
 9. Týždeň pred nástupom na zájazd dostanete ďalšie potrebné inštrukcie - pokyny.
 10. Nastúpite na zájazd podľa doručených pokynov.
 11. Ste na zájazde!

Ako zaplatiť?

 • Bankovým prevodom na náš účet. Pokiaľ máte inú banku ako my, tak Vás upozorňujeme, že prevod medzi bankami trvá cca 3 dni!
 • Hotovostným vkladom na náš účet, v ktorej koľvek pobočke našej banky.
 • Platbou cez internet (Internet banking). Pokiaľ máte inú banku ako my, tak Vás upozorňujeme, že prevod medzi bankami trvá cca 3 dni!
 • Hotovostnou platbou v našej kancelárii.

Kam zaplatiť (číslo účtu/adresa)?

 • Tatrabanka 292 988 7068 / 1100
 • VÚB            310 735 7257 / 0200

 • E-CESTOVKA s.r.o., Obchodné centrum JUH, Ul. D. Jurkoviča 2830, 955 01 Topoľčany

Aká je záloha a kedy sa uhrádza?

 • Bežné zájazdy objednávané viac ako 1 kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatíte spravidla 50% zálohu z plnej ceny zájazdu. U niektorých partnerských cestovných kancelárií Vám vieme ponúknuť možnosť zaplatenia zálohy už od 20%. Následne potom 1 mesiac pred nástupom na zájazd doplatíte zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu.
 • Pri zájazdoch na vyžiadanie kde je nutné vyžiadať ubytovaciu kapacitu najskôr u zahraničného partnera cestovnej kancelárie je E-cestovka oprávnená od klienta požadovať, (podľa podmienok danej partnerskej cestovnej kancelárie) zálohu až do výšky 100% ceny zájazdu ešte pred rezerváciou zájazdu. V prípade, že je vyžiadanie zájazdu úspešné, tak sa zájazd automaticky zarezervuje. Objednávka sa tak stáva záväznou a v prípade storna zájazdu sa na ňu vzťahujú stornopodmienky v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami danej partnerskej cestovnej kancelárie. V prípade neúspešného vyžiadania je partnerská cestovná kancelária povinná klientovi neodkladne vrátiť zaplatenú čiastku v plnej výške.

Aký cestovný doklad potrebujete?

 • V rámci Európskej únie môžu občania Slovenskej republiky cestovať na občianský preukaz. Pokiaľ pozemným dopravným prostriedkom prechádzate cez krajinu, ktorá nieje členom EÚ alebo neumožňuje cestovanie na občianský preukaz, tak potrebujete cestovný pas.
 • Váš pas by mal byť platný najmenej 6 mesiacov po plánovanom príchode z navštevovanej krajiny späť do SR. Pokiaľ je doba platnosti Vášho pasu kratšia ako 6 mesiacov, doporučujeme Vám vybavenie nového pasu. Predídete tým nežiadúcim komplikáciam a nepríjemnostiam pri cezhraničnom cestovaní.

Ako realizovať zmeny v objednávke?

Ak nastanú nejaké zmeny v zmluve o obstaraní zájazdu (objednávke), tak nás prosím kontaktujte a my Vám v tejto situácii ochotne pomôže a požadované zmeny zabezpečí. Odporúčame Vám riešiť zmeny čím skôr.