Dovolenka 2015 - Poľsko, 17 zájazdov v cene od 26€

Detail štátu

Poľsko Poľsko - transparent

Ponúkame 17 ubytovacích kapacít za cenu 26 € - 369 €.

Poľsko - popis

Poľsko, oficiálny názov Poľská republika (poľ. Rzeczpospolita Polska) je štát ležiaci v Strednej Európe pri Baltskom mori. Na západe hraničí s Nemeckom (467 km), na juhu s Českom (790 km) a Slovenskom (539 km), na východe s Ukrajinou (529 km) a Bieloruskom (416 km), na severovýchode s Litvou (103 km) a na severe s Ruskom (Kaliningradská oblasť, 210 km). Na severe tvorí prirodzenú hranicu Baltské more. Značnú časť rozlohy štátu, ktorý leží v severovýchodnej časti Strednej Európy zaberá nížina, ktorú vytváral pevninský ľadovec. Pozostatkami tohto zaľadnenia je Mazúrska jazerná pahorkatina a Pomoranská jazerná pahorkatina s nespočetným množstvom jazier a medzi nimi morénovými pahorkatinami. Územie Poľska takmer celé leží v nížinách (Severoeurópska nížina), priemerná výška krajiny je 173 m n. m., hory ležia len na juhu krajiny (Sudety zahrňujúce Krkonoše a Karpaty zahňujúce Tatry s najvyšším poľským vrchom – Rysy 2 499 m n. m.) a tvoria južnú hranicu Poľska. Poľskom preteká niekoľko veľkých riek, napríklad Visla, Odra, Varta, Bug. V Poľsku je vyše 9 300 jazier, predovšetkým na severe krajiny. Mazúrsko tvorí najväčšie a najnavštevovanejšie územie Poľska s jazerami. V Poľsku sa taktiež zachovalo niekoľko pralesov, napríklad Bielovežský prales (po poľsky: Puszcza Białowieska), 50 km na vychod od mesta Białystok a 70 km na sever od mesta Brest na poľsko-bieloruských hraniciach. Z politického hľadiska sa Poľsko člení na vojvodstvá, okresy a obce. Štát je rozdelený na 16. vojvodstiev (do 31. 12. 1998 na 49), ktoré sa delia na 373 powiatov (okresov) a 2 483 gmín (obcí).

Založenie poľského štátu je často uvádzané od roku 966, v ktorom vládca Mešek I. prijal kresťanstvo. Poľsko sa stalo kráľovstvom v roku 1025 a v roku 1569 sa stalo súčasťou únie s Litvou. Väčšiu časť svojej histórie bola Poľská republika nezávislým a mnohonárodnostným štátom s mnohými vierovyznaniami. Štát pretrval do roku 1795, kedy bolo územie rozdelené medzi tri subjekty: Pruské kráľovstvo, Ruské impérium a Rakúsko (takzvané delenie Poľska). Poľsko získalo nezávislosť v roku 1918 po prvej svetovej vojne. Počas druhej svetovej vojny bola krajina okupovaná hitlerovským Nemeckom a Sovietskym zväzom. Po vojne sa Poľsko stalo socialistickou republikou pod vplyvom ZSSR. V roku 1989 nastala zmena politického režimu na parlamentnú demokraciu a hospodárskeho na voľný trh

Poľsko - všeobecné informácie

Rozloha: 312 683 km2. Počet obyvateľov: 38 649 000 (údaj z roku 2005). Hlavné mesto: Warszawa/Varšava (1 655 000 obyv.). Ďalšie dôležité mestá: Gdaňsk, Poznaň, Krakov, Lublin, Bialystok, Lodž, Katovice, Štetín, Čenstochova. Úradným jazykom v Poľsku je poľština, aj keď Ústava garantuje menšinám právo používať ich jazyk v oblastiach, kde tvoria väčšinu. Podľa sčítania obyvateľstva (rok 2002) 97,8 % obyvateľov používa ako materskú reč poľštinu. Menšinovými jazykmi sú najmä nemčina, kašubčina, ukrajinčina, bieloruština, ruština, slovenčina, litovčina a rusínčina. Rasové a národnostné zloženie: Poliaci (98 %), Nemci (0,5 %), Ukrajinci (0,5 %), iné (1 %) Náboženstvo: rímsko-katolícke (89,9%), pravoslávne (1,2%), evanjelické (0,3%), iné (0,3%), ateisti (8,3%). Elektrina 220V/50Hz.

Poliaci sú priateľský usilovný a pohostinný národ, ktorý je rečou a zvykmi Slovákom veľmi blízky. Medzi mestským a vidieckym životom je značný kontrast, vidiečania sú veľmi pobožný, konzervatívny, vedúci tradičný spôsobo života. Rímskokatolícka cirkev hrá významnú úlohu v spoločenskom živote, kritika náboženstva alebo vtipy o náboženstve nie sú považované za dobrý humor medzi obyvateľmi. Hudba a umenie sú tiež významnými aspektmi poľskej kultúry. Štandardnou formou pozdravu je potrasenie rukou. Spoločenskú konvenciu odpozorujete pri návšteve súkromných domov, zvykom pri návšteve je priniesť kvety. Najvhodnejšie je slušné konzervatívne oblečenie, oblek by sa mal nosiť pri večierkoch a v luxusnejších reštauráciách. V niektorých verejných budovách je zakázané fajčenie.

Poľsko - počasie

Podnebie je ovplyvnené predovšetkým polohou v miernom pásme. Ročná izoterma v nížinatej a rovinatej časti štátu sa pohybuje v rozmedzí od 6 do 9 °C. Vo východnej časti Mazurskej jazernej plošiny to je okolo 5,9 °C. Najteplejšia časť Poľska je Sliezska nížina ( 8,7 °C). Najnižšie priemerné ročné teploty sú v horských oblastiach vo vrcholovej časti Tatier a Krkonôš. Priemerné júlové teploty sa v nížinatej časti územia pohybujú medzi 16 až 19 °C.

Poľsko - gastronómia

Poľsko má kuchyňu s ingredienciami, akými sú kôpor, majorán, rasca, huby a kysnutá smotana, ktorá sa často pridáva do polievky, omáčky a prírodného mäsa. Poľské národné jedlo sa volá bigos, ktoré sa pripravuje z kyslej kapusty, čerstvého kelu, cibule a rôznych druhov mäsa. Ďalej do národnej kuchyne patrí przekaski, morské ryby v kyslej smotane, solené slede ozdobené uhorkami a cibuľou, kulebiak (obrovská huba s kapustou), poľská klobása – dlhá tenká, veľmi korenená kabanos alebo lovecká klobása (mysliwska) vyrobená z bravčového a diviny. Polievky tvoria dôležitú časť jedla, zvyčajne sú výdatné a husté. Polievka barszcz (má farbu červenej repy, je vynikajúca s kyslou smotanou) alebo rosol (z hovädziny alebo slepačieho bujónu) sa často podávajú v malých šálkach s malými horúcimi ozdôbkami vyplnenými mäsom alebo klobásou. Obľúbeným jedlom je i zrazy zawijane (pečivo plnené hubovým biftekom v kyslej smotane), ktoré sa podáva s varenou kasza (pšeničnou) a bravčovým kolienkom. Poľsko je známe i rybacími špecialitami, akou je napr. kapor podávaný v sladkej alebo kyslej rôsolovitej omáčke. Slede sú obzvlášť chutné a pripravujú sa na mnoho spôsobov.

Poľsko - turistické strediská

KLADSKO - pevnosť, kostol s hrobkou prvého pražského arcibiskupa. VRATISLAV - vojvodské mesto na Odre nabité architektonickými pamiatkami. LEŠNO - stredisko českobratskej emigrácie, pobyt J. A. Komenského. Veľtržná POZNAŇ - katedrála (hrobky poľských kráľov), zastávka pri veterných mlynov. GNIEZNO - prvé hlavné mesto Poľska. TORUŇ - rodisko Mikuláša Kopernika. CHELMNO - založené ako hl. mesto Križiackeho štátu, prejazd borovými lesmi a jazernou oblasťou POMORANSKA k BALTU. SLOVIŇSKÝ NÁRODNÝ PARK - LEBA - prejazd vláčikom a peši alebo na bicykloch z požičovne k piesočným dunám (vysoké cez 40 m) na pobreží BALTU, cvičila sa tu Rommelova Afrikakorps na boj v púšti, možnosť kúpania. GDYŇA - zastávka v prístave, festivalové mesto SOPOTY s najdlhším dreveným mólom v Európe, prístavné mesto GDAŇSK - „Benátky severu“, tu začala v septmebri 1939 II. svetová vojna (Westerplate). MALBORK - jeden z najväčších hradov Európy, sídlo rádu nemeckých rytierov. FROMBORK - tu vzniklo slávne dielo M. Kopernika „O pohyboch nebeských teloes“. VLČIE DÚPÄ - Hitlerov bunker, kemp v oblasti Mazurských jazier. Rekreačná oblasť MAZURSKÉ JAZERÁ - kúpanie, relaxácia, prejazd do oblasti Bielovežského pralesa. BIELOVEŽSKÝ NÁRODNÝ PARK - jeden z najstarších parkov v Európe (1932), prales so stádom zubrov (cca 260 kusov). GRABARKA - najväčšie pútne miesto pravoslávia v Poľsku (obdoba litevskej Hory krížov), hl. mesto VARŠAVA - prehliadka starého mesta. OROŇSKO - zámoček s parkom, výstava moderných sôch, NP SVÄTOKRÍŽSKE HORY (najstaršie pohorie v Poľsku), pešia túra pútnickou cestou na LYSÚ HORU (595 m), prehlídka kláštora SV. KRÍŽ, KIELCE - prehliadka historického centra, MNICHOV - drevený kostolík sv. Štefana. VIELIČKA - prehliadka soľnej bane s unikátnou sochárskou výzdobou, KRAKOV - sídelné a korunovačné mesto poľských panovníkov plné historických pamiatok, Wavel (býv. kráľovské sídlo), Sukienice, Barbakan, Mariánský kostol (trúbenie zvučky hejnal). OJCOVSKÝ NÁRODNÝ PARK - oblasť pôsobivých skalných útvarov a jaskyní, zrúcanina hradu OJCOV, pešia túra k zámku PIESKOVÁ SKALA, skalný útvar HERKULOV KYJAK, zrúcanina hradu OGRODŽENĚC. ČENSTOCHOVÁ - slávne mariánske pútnicke miesto, návrat do ČR.

Poľsko - zdravotná starostlivosť

Systém zdravotnej starostlivosti je podobný ako v SR. Každému občanovi PR je poskytnutá zdravotná starostlivosť na základe príslušného poistenia. Pri cestách do krajín EÚ, teda aj do Poľska je potrebné mať Európsky preukaz zdravotného poistenia, o ktorý treba požiadať zdravotnú poisťovňu na Slovensku. Ten zaručuje poskytnutie základnej a nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti.

Poľsko - bezpečnosť

Upozorňujeme na výskyt krádeží motorových vozidiel – osobitne aut značky Mercedes, AUDI, BMW, ako aj ich vykrádanie – najčastejšie autorádia a iné dostupné veci. Odporúčame parkovať na strážených parkoviskách a nevyužívať rôzne neznáme, málo frekventované parkovacie plochy a cestné odpočívadlá. Odporúčame, aby ste pristupovali k svojim cennostiam tak, aby bolo minimalizované riziko odcudzenia. Kontrolujte si osobné veci hlavne na miestach s veľkou koncentráciou ľudí. V prípade okradnutia, fyzického násilia alebo inej mimoriadnej situácie odporúčame vždy kontaktovať políciu a danú skutočnosť nahlásiť. Na polícii máte právo na tlmočníka a je dobré trvať na jeho prítomnosti. Vo vážnych situáciách odporúčame tiež žiadať o spojenie s veľvyslanectvom vo Varšave alebo generálny konzulátom v Krakove.

Poľsko - víza a cestovné doklady

Vstupom SR a PR do Schengenskej priestoru, dňa 21.12.2007 boli zrušené hraničné kontroly na spoločnej slovensko - poľskej hranici. Občanom Slovenskej republiky odporúčame naďalej cestovať do Poľskej republiky s platnými osobnými dokladmi (občiansky preukaz alebo pas). Občania SR, ktorý vycestujú do Poľskej republiky bez osobných dokladov budú v prípade mimoriadnych okolností musieť strpieť zadržanie orgánmi poľskej polície za účelom zistenia (overenia) ich totožnosti.

Poľsko - colné a devízové predpisy

Od 1.05.2004 je zavedený voľný pohyb tovarov a služieb v rámci EÚ a pri dovoze a vývoze tovaru sa uplatňujú všeobecné colné predpisy EÚ.

Poľsko - mena

1 poľský zlotý (100 grošov). 1 000,00 EUR = 4 193,70 PLN (kurz apríl 2012).

Výsledky hľadania
Adventní Krakov
Hodnotenie:
0,0 / 6 Hodnotenia podľa Holidaycheck
od 26 €
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 1.12.2018 1 deň - autobusautobus 26 €+príplatky Detail
 1.12.2018 1 deň Bez stravy autobusautobus 26 €+príplatky Detail
 8.12.2018 1 deň Bez stravy autobusautobus 26 €+príplatky Detail
Adventní Wroclaw
Hodnotenie:
0,0 / 6 Hodnotenia podľa Holidaycheck
od 30 €
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 8.12.2018 1 deň Bez stravy autobusautobus 30 €+príplatky Detail
 15.12.2018 1 deň Bez stravy autobusautobus 30 €+príplatky Detail
 8.12.2018 1 deň - autobusautobus 32 €+príplatky Detail
Osvětim + Krakov
Hodnotenie:
0,0 / 6 Hodnotenia podľa Holidaycheck
od 32 €
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 20.10.2018 1 deň Bez stravy autobusautobus 32 €+príplatky Detail
 20.10.2018 1 deň - autobusautobus 34 €+príplatky Detail
Krakov + Solné Doly Vělička
Hodnotenie:
0,0 / 6 Hodnotenia podľa Holidaycheck
od 32 €
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 6.10.2018 1 deň Bez stravy autobusautobus 32 €+príplatky Detail
 6.10.2018 1 deň - autobusautobus 34 €+príplatky Detail
Poznaň + Lodž + Toruň
Hodnotenie:
0,0 / 6 Hodnotenia podľa Holidaycheck
od 80 €
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 15.9.2018 2 dni Raňajky autobusautobus 80 €+príplatky Detail
 15.9.2018 2 dni - autobusautobus 100 €+príplatky Detail
Dolní Slezsko
Hodnotenie:
0,0 / 6 Hodnotenia podľa Holidaycheck
od 80 €
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 29.9.2018 2 dni Raňajky autobusautobus 80 €+príplatky Detail
 29.9.2018 2 dni - autobusautobus 100 €+príplatky Detail
Predvianočný Krakow s Vieličkou
Hodnotenie:
0,0 / 6 Hodnotenia podľa Holidaycheck
od 90 €
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 1.12.2018 2 dni Raňajky autobusautobus 90 €konečná cena Detail
 8.12.2018 2 dni Raňajky autobusautobus 90 €konečná cena Detail
Krakov za víkend
Hodnotenie:
0,0 / 6 Hodnotenia podľa Holidaycheck
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 8.12.2018 2 dni Raňajky autobusautobus 132 €107 €konečná cena Detail
Wieliczka - Krakow - Oswiecim
Hodnotenie:
0,0 / 6 Hodnotenia podľa Holidaycheck
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 24.8.2018 3 dni Raňajky autobusautobus 119 €konečná cena Detail
 21.9.2018 3 dni Raňajky autobusautobus 119 €konečná cena Detail
 19.10.2018 3 dni Raňajky autobusautobus 119 €konečná cena Detail
kráľovský Krakow a okolie
Hodnotenie:
0,0 / 6 Hodnotenia podľa Holidaycheck
Dátum Dĺžka zájazdu Strava Doprava Cena
 17.8.2018 3 dni Raňajky autobusautobus 139 €konečná cena Detail
 7.12.2018 3 dni Raňajky autobusautobus 139 €konečná cena Detail

ďalšie ponuky >