SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov si Vás týmto dovoľujeme zdvorilo požiadať o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

KOMU udeľujete súhlas so spracúvaním údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete spoločnosti %COMPANY%, IČ %IDENTIFICATION_NUMBER%, so sídlom %ADDRESS%, (ďalej iba „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môže spracúvať i poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.

AKÉ údaje budeme spracúvať

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracúvať, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje (ulica a číslo popisné, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mail), informácie z poznámky upresňujúcej dopyt produktov a služieb, ďalej informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iné (aj elektronické) interakcie medzi Vami a nami, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách) a údaje, ktoré spracúvame pre splnenie našej právnej a následnej zmluvnej povinnosti alebo za účelom našich oprávnených záujmov. Ide o údaje, ktoré získavame priamo od Vás, z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe sami zverejníte), z prieskumov a užívateľských testov alebo od spolupracujúcich tretích strán.

ÚČEL, pre ktorý údaje spracúvame

Údaje spracúvame v súlade s Vami zvoleným účelom, teda za účelom zasielania ponuky služieb z oblasti cestovného ruchu, ktoré budú zodpovedať Vami zvoleným parametrom a prípadne iným marketingovým účelom. Vaše osobné údaje budú spracúvané vždy s maximálnym ohľadom na Vaše práva a záujmy a výhradne pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

DOBA, počas ktorej budeme údaje spracúvať

Vaše údaje budeme spracúvať iba nevyhnutne dlhú dobu tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie než %EXPIRATION_MARKETING% od udelenia súhlasu alebo do doby, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je celkom dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v Poučení Prevádzkovateľa, ktoré nájdete tu.