SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V Súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

 

KOMU udeľujete súhlas so spracúvaním údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete spoločnosti %COMPANY%, IČ %IDENTIFICATION_NUMBER%, so sídlom %ADDRESS% (ďalej iba „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však môže pre Prevádzkovateľa spracúvať aj poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.

 

AKÉ údaje budeme spracúvať

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracúvať, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje (ulica, súpisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mail), informácie z poznámky upresňujúcej dopyt produktov a služieb, ďalej informácie zo záznamu telefonických hovorov alebo inej (aj elektronickej) interakcie medzi Vami a nami, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách) a údaje, ktoré spracúvame pre splnenie našej právnej alebo následnej zmluvnej povinnosti alebo za účelom našich oprávnených záujmov. Ide o údaje, ktoré získavame priamo od Vás, z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe sami zverejníte), z prieskumov a užívateľských testov alebo od spolupracujúcich tretích strán.

 

ÚČEL pre ktorý údaje spracúvame

Údaje spracúvame v súlade s Vami zvoleným účelom, teda predloženie ponuky služieb z oblasti cestovného ruchu. Vaše osobné údaje budú spracúvané vždy s maximálnym ohľadom na Vaše práva a záujmy a iba pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

 

DOBA počas ktorej budeme údaje spracúvať

Vaše údaje budeme spracúvať iba počas doby nevyhnutne nutnej tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie než %EXPIRATION_DEMAND% od udelenia súhlasu alebo do doby pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je celkom dobrovoľný a dá sa kedykoľvek odvolať.

Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v Poučení Prevádzkovateľa, ktoré nájdete tu.